Regulamin

 1. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego

 

 1. ORGANIZATOR I PARTNERZY

 

 1. Organizatorem biegu jest: Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice. Adres:Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice, ul. Błońska 62,  05-870 Błonie,NIP: 118-201-99-09.
 2. Partnerzy:
  Powiat Warszawski Zachodni, Miasto i Gmina Błonie, Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Stare Babice, Gmina Leszno, Gmina Kampinos

Dyrektor  Półmaratonu – Marek Parafiniuk – sprawy organizacyjno-finansowe
kom: 606 372 442, e-mail: marekparafiniuk65@poczta.onet.pl

Koordynator  –  Katarzyna Mielcarz – sprawy organizacyjne/wolontariat

kom: 606 895 911, e-mail: kmielcarz@wp.pl

Koordynator  –  Radosław Karpiński – start/meta/trasa/wolontariat
kom: 604 199 757, e-mail: rkarpinski@pwz.pl

Koordynator  –  Dariusz Ciećwierz – biuro zawodów na starcie/noclegi
kom: 605 440 718, e-mail: d.ciecwierz@op.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

 

 1. Bieg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) ze startem w Błoniu przy ul. Lesznowskiej (okolice LKS „Olymp” Błonie) i metą w Borzęcinie Dużym przy ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna strefa Rekreacji Dziecięcej w Gminie Stare Babice).
 2. Start Półmaratonu nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.
 3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa atestowana. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Trasa posiada jedną agrafkę o długości 860m i zaczynającą się na około 12 km.
 4. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr i pionowymi co 5 kilometrów.

 

 1. POMIAR I LIMIT CZASU

 

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.
 3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na starcie, w połowie dystansu, na14 i 17 kilometrze oraz na mecie.
 4. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

 

 1. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 

 1. Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny, wodę i banany będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5 km. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania (5, 10, 15 km).
 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

 

 1. UCZESTNICTWO

 

 1. W Półmaratonie prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia
  21 sierpnia 2016 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne: dnia 20 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00, dnia 21 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15. Adres Biura Zawodów: LKS Olymp Błonie, 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 15a.
 3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski. W dniu startu organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego (nie dotyczy numeru startowego
  i medalu).
 4. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w Półmaratonie. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 6. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
 7. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 9. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 10. Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.
 11. Organizator określa limit startujących na 700 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.
 12. Mile widziany występ w koszulce 6. Półmaratonu przekazanej w pakiecie startowym.

 

VII. ZGŁOSZENIA

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl, www.polmaraton.pwz.pl.
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 14 sierpnia 2016 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VI Półmaratonu w dniach 20 sierpnia (sobota) w godzinach 15:00 – 21:00 oraz 21 sierpnia (niedziela) w godzinach 7:30 – 9:15 –  jeśli limit 700 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 3. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 700 opłaconych/zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

 

VIII. KLASYFIKACJE

 

 1. Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

 • K-20 – M-20 (rocznik 1998-1987)
 • K-30 – M-30 (rocznik 1986-1977)
 • K-40 – M-40 (rocznik 1976-1967)
 • K-50 – M-50 (rocznik 1966-1957)
 • K-60 – M-60 (rocznik 1956 i 1947)
 • K-70 – M-70 (rocznik 1946 i starsi)

 

– kategoria drużynowa 3 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny) mogą być drużyny mieszane damsko-męskie,

– trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

– trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

– trzy najlepsze zawodniczki z samorządów,

– trzech najlepszych zawodników z samorządów.
 

 

 

 1. NAGRODY

 

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 3. Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu. Wysokość nagród: (dotyczy kategorii OPEN):

1 miejsce – 1500 zł
2 miejsce – 1000 zł
3 miejsce – 500  zł

 1. Nagrody nie mogą się dublować. Kwoty zostały podane w złotych, brutto i podlegają opodatkowaniu 10%. Kwoty są jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

 1. OPŁATY

 

 1. Opłata startowa wynosi:
  – do dnia 14 sierpnia: 60 zł
  – od 15 sierpnia opłata startowa możliwa będzie do realizacji tylko w dniu zawodów, tylko w biurze zawodów i wynosić będzie 80 zł (jeżeli limit miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 2. Po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie zapisów na stronie internetowej każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia/rejestracji.
  W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie usunięte !!!
 3. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: 62 8015 0004 0051 3933 2050 0002, Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka” Bieniewice, ul Błońska 62, 05-870 Błonie, z dopiskiem: „6. Półmaraton PWZ” Należy podać Imię Nazwisko oraz datę urodzenia.

WAŻNE !!! Kompleksowe zgłoszenie zawodnika to rejestracja elektroniczna wraz  z  wniesieniem opłaty startowej. Na liście zgłoszonych będą wyświetlane jedynie zgłoszone osoby z opłaconym startem. Najszybsze przydzielenie numeru startowego (po uprzedniej elektronicznej rejestracji) daje opłata poprzez system „dotpay”.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, ostatnim dniem wnoszenia opłaty online  jest dzień 14 sierpnia (niedziela) 2016 r. Po tym terminie opłaty można dokonać w biurze zawodów w LKS „Olymp” 05-870 Błonie ul. Lesznowska 15 A  w dniu 20 sierpnia (sobota)  w godzinach 15:00 – 21:00 oraz dnia 21 sierpnia (niedziela) 7:30 – 9:15. (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany wcześniej).
 2. O wyczerpaniu limitu miejsc organizator poinformuje na stronie www.polmaraton.pwz.pl.
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

 

 1. NOCLEGI, WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

 

 1. Wszystkim chętnym, którzy nadeślą na adres mailowy d.ciecwierz@op.plodpowiednią informację (imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu) Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej LKS „Olymp” Błonie w nocy 20/21 sierpnia 2016. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Uwaga! Zgłoszenie z zaznaczoną rezerwacją musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 17 sierpnia (środa) 2016 r. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
 2. Płatne noclegi (około 8 km w kierunku północnym od linii startu): na hasło „Półmaraton PWZ” noclegi z 10% zniżką w: Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia, +48 22 725 83 73, recepcja@julinek.com.pl,www.julinek.com.pl
 3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek). Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeutów, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.
 4. Organizator zapewnia zawodnikom po ukończeniu biegu transport, z mety w Borzęcinie Dużym, do miejsca startu w Błoniu. Autobusy będą odjeżdżać
  w miarę zapełniania się.

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie  VI Półmaratonu  bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane  z trasy przez obsługę trasy biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
 3. Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi niebędące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.
 4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 22 sierpnia (poniedziałek) 2016 do godziny 12:00 na adres mailowy: marekparafiniuk65@poczta.onet.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 13 września 2016.
 5. Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w autokarze przy bramie wjazdowej LKS „Olymp” Błonie, otrzymają tam worek oznaczony numerem startowym. Worek można odebrać na mecie biegu tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 6. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie  organizatorowi VI Półmaratonu.
 8. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
  VI Półmaratonu im. Janusza Kusocińskiego.

Dyrektor 6 Półmaratonu
im. Janusza Kusocińskiego
– Marek Parafiniuk