Nagrody

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 11. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne w formie voucherów dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu.

Wysokość nagród (dotyczy kategorii OPEN):

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody w formie voucherów– 1500,00 zł.

Za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów – 1000,00 zł.

Za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów –  500,00 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.