Nagrody

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 9. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki. Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne w formie voucherów dla 6 pierwszych mężczyzn i 6 pierwszych kobiet na mecie biegu.

Wysokość nagród: (dotyczy kategorii OPEN):

  • Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 1500,00 zł.
  • Za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 1000,00 zł.
  • Za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 500,00 zł.
  • Za zajęcie IV miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 300,00 zł.
  • Za zajęcie V miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 200,00zł.
  • Za zajęcie VI miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy 100,00 zł.

 

Kwoty są jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.