Nagrody

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne w formie voucherów na sprzęt sportowy dla 6 pierwszych mężczyzn i 6 pierwszych kobiet na mecie biegu.

Wysokość nagród: (dotyczy kategorii OPEN):

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 1500,00,- zł

Za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 1000 zł

Za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy -500 zł

Za zajęcie IV miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 300 zł

Za zajęcie V miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy – 200 zł

Za zajęcie VI miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody w formie voucherów na sprzęt sportowy 100 zł

Kwoty są jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet na mecie biegu.

Wysokość nagród (dotyczy kategorii OPEN):

1 miejsce – 1500 zł

2 miejsce – 1000 zł

3 miejsce – 500 zł

Nagrody nie mogą się dublować. Kwoty są jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.